loading

Sản phẩm

Dịch vụ

Tin tức

Chủ động các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam

(ĐCSVN) - Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, trong giai đoạn 2014-2018, ngành mía đường Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đường trong nước. Tuy nhiên, trên thực tế, ngành mía đường vẫn còn nhiều khó khăn như: năng suất, chất lượng mí

Mr Trị

Giám đốc - Công ty Vĩnh Trị

Công ty Vĩnh Trị đã cấp một loạt van và bộ điều khiển của công ty 3S cho các công ty mía đường khu vực miền Nam. Các sản phẩm của 3S hoạt động ổn định được khách hàng đánh giá rất cao. Công ty Vĩnh Trị mong muốn được là nhà phân phối sản phẩm của 3S cho thị trường một số tỉnh phía Nam