Tin tức sự kiện Chủ động các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam

Tin tức

Chủ động các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam

July 6, 2018 | by

Chủ động các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam

(ĐCSVN) - Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, trong giai đoạn 2014-2018, ngành mía đường Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đường trong nước. Tuy nhiên, trên thực tế, ngành mía đường vẫn còn nhiều khó khăn như: năng suất, chất lượng mí