Giới thiệu Lĩnh Vực Hoạt Động

Lĩnh Vực Hoạt Động

1. 3SVN cung cấp:

  • Van công nghiệp
  • Van điều khiển
  • Thiết bị điều khiển van (Valve Positioner)
  • Thiết bị phụ trợ khác như thiết bị đo lường, thiết bị quan sát…

 2. Tư vấn giải pháp và dịch vụ kỹ thuật