Giới thiệu Phương Châm Hoạt Động

Phương Châm Hoạt Động

Phương châm phát triển của công ty 3S Việt Nam chúng tôi gắn liền ý nghĩa và giá trị của “Safety, Speed, Service”, trong đó:

  • Safety: Đảm bảo Chất lượng - An toàn - Ổn định
  • Speed: Đáp ứng Nhanh chóng - Chính xác - Kịp thời
  • Service: Chăm sóc Toàn diện - Chuyên nghiệp - Hiệu quả

Giá trị cốt lõi từ phương châm hoạt động của 3SVN thể hiện trong từng sản phẩm và dịch vụ.

Chữ S thứ tư trong “Satisfation” chính là mục tiêu mà 3S hướng đến để khẳng định thương hiệu với ý nghĩa là sự hài lòng, tin tưởng và hợp tác của quý khách hàng.