Sản phẩm Thiết bị điều khiển van công nghiệp

Tín hiệu đầu vào: 4-20 mA

Khí cấp: 0.14-0.5 Mpa

Kết nối HART (HART 7)

Chuẩn chống bụi, nước: IP66

Tín hiệu đầu vào: 4-20 mA

Khí cấp: 0.14 - 0.7MPa

Hành trình: Thẳng 10-100 mm/ Quay 60-90º

Tín hiệu đầu vào: 20-100kPa

Khí cấp: 0.14 - 0.7MPa

Hành trình: Thẳng 10-100 mm/ Quay 60-90º

Nguồn: 4-20mA

Khí cấp: 0.14-0.7MPa

Hành trình: Thẳng 10-100 mm/ Quay: 60-90º

Tín hiệu đầu vào: 4-20mA

Khí cấp: 0.14-0.7MPa

Hành trình: Thẳng 12-100mm/ Quay: 60-90º

Tín hiệu đầu vào: 4-20 mA

Khí cấp: 0.14-0.7Mpa

Chiều dài: 3m/5m/10m

Hành trình:Thẳng 15-50mm/ Quay: 60-90º